Szczecinek "w budowie" - 05.06.2014r.

Właśnie minęły dwa miesiące od ostatniego wpisu, ukazującego prace budowlane na terenie Szczecinka, warto zatem zobaczyć jak jest obecnie.
Zapraszam


Przebudowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Szczecinku
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego


Przebudowa z rozbudową budynku biurowego C i przebudowa budynku biurowego B przy ul. Mickiewicza 2 w m. Szczecinek
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w SzczecinkuBudowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku
dofinansowanie: WFOŚiGW, RDLP Szczecinek Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej w Szczecinku
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Budowa hal produkcyjnych na potrzeby Szczecineckiego Klastra Meblowego
Inwestor: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską w Szczecinku - II etap
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Program Wieloletni pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne (śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiorki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

było tak:
... jest tak ! :)

Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Nizicę (Niezdobną) w Szczecinku.
Inwestor: Miasto SzczecinekWykonanie oświetlenia Parku Różanego oraz komunikacji wzdłuż rzeki Niezdobnej w Szczecinku
Inwestor: Miasto SzczecinekRemont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek (ul. Klasztorna)
Inwestor: Miasto Szczecinek
Przebudowa dróg na ulicy Koszalińska w Szczecinku - II etap
Inwestor: Miasto Szczecinek


Przebudowa budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny
Inwestor: ZGM-TBS Sp. z o.o.Rozbudowa z przebudową budynku szpitala w Szczecinku wraz z wybudowaniem lądowiska wyniesionego dla helikopterów na części nadbudowanej oraz szereg innych zadań inwestycyjnych na terenie obiektu
Inwestorzy, m.in.: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, Szpital w Szczecinku sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej Podimed Sp. z o.o., Centrum Kardiologii Allenort
dofinansowanie m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Rozbudowa Sądu Rejonowego w Szczecinku
Inwestor: Koszaliński Sąd OkręgowyWykonanie remontu elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy zewnętrznej w Szczecinku oraz wykonanie robót remontowych pomieszczeń Ratusza
Inwestor: Miasto Szczecinek 
Dla przypomnienia - budowa nowej części Urzędu Miasta, jaka miała miejsce w latach 2012-2014


Rozbiórka oficyny kamienicy przy ul. 9-go Maja w Szczecinku
Inwestor prywatny


Budowa stacji benzynowej przy ul. Kołobrzeskiej
Inwestor: Intermarché / SCA PR Polska Sp. z o. o.


Budowa prywatnego domu seniora
Inwestor prywatnyPodsumowując - Szczecinek wielkim placem budowy jest :) co tylko potwierdza, że miasto cały czas się rozwija i idzie naprzód !
Wszystkie nowe inwestycje to nie tylko rozwój gospodarczy Szczecinka, ale przede wszystkim generowanie nowych miejsc pracy oraz uporządkowanie tkanki urbanistycznej - i oto chodzi ! :)

Szukaj na tym blogu