Przemiana ulicy Waryńskiego w Szczecinku

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – doskonałym przykładem potwierdzającym słuszność tych słów jest realizacja zadania pn.: 
„Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską w Szczecinku - II etap” w ramach Programu Wieloletni pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu oraz współpracy i partycypacji w kosztach budowy kilku podmiotów:
- Miasto Szczecinek,
- Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
- Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.,
szybko i sprawnie udało się zrealizować kolejną, miejską inwestycję :)

Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Waryńskiego) o długości ok. 460 m wraz z drogową infrastrukturą techniczną, był to II etap inwestycji, której I etap zrealizowano w 2013 r. również ze środków własnych oraz dofinansowania NPPDL 2013 (zadanie nr 18/NPPDL/2012 pn. „Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską – I etap” ).

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia, ulicę Waryńskiego w Szczecinku doprowadzono do stanu używalności ;) 
Wymieniono wszystkie nawierzchnie, uzupełniono chodniki oraz miejsca postojowe. Zakres robót obejmował rozebranie zniszczonych konstrukcji jezdni, chodników, zatok i urządzeń drogi oraz wykonanie nowych:
- budowę jezdni, zatok parkingowych i chodników wraz z podbudową i wzmocnieniem podłoża,
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia drogi,
- usunięcie kolizji z istniejącym zagospodarowaniem i uzbrojeniem,
- uporządkowanie zjazdów,
- uporządkowanie innych, towarzyszących elementów,
a to wszystko tylko w około pół roku !


Brawo !

_

 _

_

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu