Zabytkowy Park Miejski w Szczecinku

Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela.
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Szukaj na tym blogu