Szczecinek "w budowie" - 03.04.2014r.


Tym razem typowo dokumentalnie - kilka aktualnych inwestycji na terenie Szczecinka.
Zapraszam

Przebudowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Szczecinku
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Przebudowa z rozbudową budynku biurowego C i przebudowa budynku biurowego B przy ul. Mickiewicza 2 w m. Szczecinek
Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w SzczecinkuBudowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej. Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Szczecinku
dofinansowanie: WFOŚiGW, RDLP Szczecinek 

Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej w Szczecinku
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Budowa hal produkcyjnych na potrzeby Szczecineckiego Klastra Meblowego
Inwestor: Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.

Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską w Szczecinku - II etap
Inwestor: Miasto Szczecinek
dofinansowanie: Program Wieloletni pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”


Szukaj na tym blogu